ช.75/61 ถ.สวรรค์วิถี 24(ซอยวิไลสวรรค์)ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
พี.อ.วิลล์
p.a.place@hotmail.com
 p.a.ville@hotmail.co.th
Email
Email
พี.เอ.เพลส   พี.เอ.เพลส
www.paplacehotel.com
พี.เอ.วิลล์  
โรงแรม พี.เอ. วิลล์
โรงแรม พี.เอ. เพลส
www.pavillehotel.com
276/4 Sawanvithi,Paknampho,Muang,Nakhonsawan 60000
276/4 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Tel. 056-009895, 086-9315888 Fax. 056-222848
P.A.Place Hotel
P.A.Ville Hotel
Tel. 056-009889, 080-5092888 Fax. 056-222899
75/61 Sawanvithi 24,Paknampho,Muang,Nakhonsawan 60000
P.A.Thani Hotel
www.pathanihotel.com
Email pathanihotel@gmail.com
พี.เอ.ธานี  
โรงแรม พี.เอ. ธานี
242/10 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
242/10 Sawanvithi,Paknampho,Muang,Nakhonsawan 60000
Tel. 056-009899, 081-0397999 Fax. 056-222977